LUBI

STRÅL TIL JOBSAMTALEN

Du er inviteret til jobsamtale

Strål til jobsamtalen- Jobsamtalen er et vigtigt led i virksomhedens rekrutteringsprocess. Det er her, de vurderer, hvorvidt du har de evner, der skal til for at varetage jobbet, om du passer ind i virksomhedskulturen, og hvad du er for en persontype.

Samtalen er groft set en test af dine kompetencer, din viden inden for faget, professionalisme og person. Ligesom du kender det fra andre testsituationer, bliver resultatet oftest bedre, hvis man har forberedt sig.

Hvordan forbereder du dig til et jobinteview?

Forbered spørgsmål til intervieweren

Første samtale er ikke bare arbejdsgiverens test af dig, men en forventningsafstemning hvor du også får indblik i, hvorvidt stillingen matcher dine ønsker. Du kan derfor med fordel forberede et par spørgsmål, som kan klarlægge dine overvejelser.

Spørg gerne ind til selve jobbet, virksomheden og ledelsesstilen i organisationen, men undlad at stille spørgsmål som fremgår klart af jobannoncen, eller som du nemt kan finde frem til via firmaets hjemmeside.

Hvis du stiller spørgsmål til samtalen, viser du desuden réel interesse, og at du engagerer dig. Relevante input undervejs er kun positivt.

Din personlige fremtoning

Selvom dit udseende ikke har noget at gøre med dine kvalifikationer, bliver du bedømt ud fra alle de indtryk, som virksomheden får af dig. Dette inkluderer altså din personlige fremtoning, som du derfor bør tage i mente, før du skal til samtale.

De fleste professioner har en form for dresscode, og denne bør du forsøge at matche. Dan dig et indtryk af, hvordan man går klædt ved det sted, du søger arbejde. Du kan eventuelt tage et kig på de personer, som du skal møde til samtale, via deres LinkedIn profil.
Hvis ikke det er lige sådan at finde ud af, kan du holde dig til et nedtonet look. Man siger dog, at det er bedre at være overdressed frem for underdressed. Alle sociale regler til side er det vigtigste, at du har noget tøj på, som du føler dig tilpas i. Det afspejler sig i din fremtoning, hvis du har det godt, med det som du har på.

Hvordan skal du agere til en jobsamtale?

Du har gjort dit forarbejde og skal nu til selve samtalen. Det kan godt være lidt nervepirrende, fordi du skal ind og vurderes. Men det vigtigste du kan gøre er, at tage en dyb indånding inden du går ind og forsøge at slappe af og agere naturligt.

Samtalen starter ikke først, når du har sat dig til rette, men allerede fra det øjeblik du træder ind i bygningen. Det er altså vigtigt, at du gør et godt førstehåndsindtryk til alle virksomhedens medarbejdere – fra receptionisten til direktøren.

Vær opmærksom på dit kropssprog da det kan fortælle intervieweren mange ting, som du ikke siger. Sidder du for eksempel med armene over kors, har du et lukket kropssprog, som gør dig mindre tilgængelig. Forsøg at hold øjenkontakt, smil og tal tydeligt.

Det er vigtigt at føre en ærlig dialog, hvor du hverken taler dig selv op eller ned. Som oftest vil du blive gennemskuet, hvis du ikke taler sandt, og du ønsker ikke et job, som du ikke er kvalificeret til alligevel.

Samtalen handler i stor grad om, hvorvidt der er kemi mellem dig og virksomheden, og derfor får du meget mere ud af at være dig selv. Det er også nu, du skal føle efter, om det er det rette sted for dig at være.

Hvis løn, pension og ferie naturligt kommer på tale, eller virksomheden selv bringer det op, skal du klarlægge dine forventninger fra start. Ellers kan det være en god idé at vente med disse emner til senere i forløbet, da du ellers kan give det forkerte indtryk af dine prioriteter.

Hvad skal der ske efter samtalen?

1. GENOPFRISK DIN RESEARCH

Gennemgå den viden, du har samlet om virksomheden og stillingen, og indhent
eventuelt yderligere informationer.

2. GOOGLE DELTAGERNE TIL JOBSAMTALEN
Det er altid rart at have et ansigt på et navn. Tjek også LinkedIn, og undersøg
deltagernes baggrund, hvordan deres karrierer har udviklet sig, og om I eventuelt
har fælles forbindelser.

3. FORBERED DINE SPØRGSMÅL TIL VIRKSOMHEDEN
Skriv dem gerne ned og tag dem med til jobsamtalen. De spørgsmål, du stiller
virksomheden, er lige så vigtige, som de spørgsmål virksomheden stiller dig. Det
skaber en god dialog, du får mulighed for at sætte dit aftryk på samtalen, og
sidst, men ikke mindst, opnår du et bedre beslutningsgrundlag for, om det skal
være dit næste job. Se værktøj med eksempler på spørgsmål, du kan stille til
jobsamtalen, på side 16.

4. SÆT DIT EGET AFTRYK
Tænk over, hvad det er for et aftryk, du gerne vil efterlade.
Er det din faglighed, din personlighed, dine lederevner, dit overskud, dine resultater,
din åbenhed, dit overblik eller noget helt andet, du gerne vil bringe i spil?
Jo tydeligere du er i din kommunikation, jo lettere er det for dig at få dit budskab
frem, så du kan blive vurderet ud fra det, du gerne vil vurderes på.

5. TRÆN I AT BESVARE SPØRGSMÅL
Træn de spørgsmål igennem, som du forventer, at din kommende arbejdsgiver
vil stille dig. Også de svære spørgsmål. Her er det vigtigt, at du reflekterer over,
hvad du vil svare – og det er samtidig din mulighed for at vende dilemmaer på
hovedet og perspektivere dem, så du står stærkere. Se værktøj med eksempler
på spørgsmål, du måske bliver stillet under jobsamtalen, på side 12.

6. FORBERED OG TRÆN EN KORT PRÆSENTATION AF DIG SELV
En god præsentation er kort (max 30-60 sekunder), opridser dine kompetencer
og ambitioner, og er målrettet og relevant i forhold til det job du søger.
Træn den gerne foran et spejl.
• Hvem er du? Et kort tilbageblik vedrørende din erfaring
• Hvad kan du? Dine stærke kompetencer
• Hvad vil du? Hvad du kan bidrage med i jobbet

7. TRÆK DINE SUCCESHISTORIER FREM
Forbered en række af dine succeshistorier, som kan vise, hvordan du tidligere har
løst problemstillinger. Jo flere succeshistorier du har forberedt, jo lettere er det
for dig at finde den rigtige frem, når du skal underbygge dine kompetencer, din
faglighed eller dine egenskaber til selve samtalen. Du kan eventuelt bruge STARmodellen
i din forberedelse:

8. OVERVEJ DIT LØNKRAV
Det er en god ide at overveje dit lønkrav inkl. pension, bilordning mm.
Se mere i afsnit om lønpakke på side 11.

9. MEDBRING RELEVANTE PAPIERER
Orientér dig i jobannoncen, din ansøgning og dit CV og tag det med til jobsamtalen.
Det kan også være, at det er relevant for dig fx at medbringe referenceliste, eksamenspapirer,
projekter eller portfolio.

Du bør desuden tilegne dig information om stillingen, som du søger. Hvad består arbejdsopgaverne i? Hvilke ansvarsområder hører med? Gør dig tanker om, hvad der gør dig perfekt til stillingen, og hvorfor du søger den.

Du kan med fordel researche på hyppigt stillede spørgsmål inden for dit felt. Arbejdsgiveren har sandsynligvis holdt en del jobsamtaler i tiden, og der plejer at være en del ‘vinderspørgsmål’, som går igen.

Ofte stillede spørgsmål til jobsamtalen:
– Fortæl om dig selv
– Hvorfor søger du stillingen?
– Hvorfor skal vi ansætte dig?
– Hvad skal der til for at du er glad i et job?
– Hvad er dine styrker?
– Hvad er dine svagheder?
– Hvorfor søger du væk fra nuværende stilling?
– Hvor ser du dig selv om 5/10 år?
– Hvis du bliver ansat, hvad er så det første du vil ændre?
– Fortæl om en fejl du har lavet/konflikt du har været involveret i på arbejdspladsen

Ovenstående er blot eksempler på spørgsmål, som du potentielt kan blive stillet under et jobinterview. Hvert svar tæller, og selvom det måske virker som et enkelt spørgsmål, kan man udlede meget fra dit svar. Så overvej hvordan du vil besvare lignende spørgsmål og læg vægt på at sætte dine kvalifikationer i direkte kontekst med virksomheden og stillingen.

EFTER JOBSAMTALEN ER DET EN GOD IDE AT EVALUERE SAMTALEFORLØBET.

BÅDE HVIS DU GÅR VIDERE I ANSÆTTELSESPROCESSEN, OG HVIS DU IKKE FÅR
JOBBET SÅ ER DU BEDRE FORBEREDT TIL DIN NÆSTE JOBSAMTALE.
Her er nogle gode råd til, hvad du kan overveje i forløbet efter jobsamtalen

• Reflektér over jobsamtalen. Er du stadig interesseret i jobbet?
• Overvej at sende en kort mail, hvor du siger tak for samtalen, at du fortsat er interesseret
i jobbet, og at du glæder dig til at høre fra dem.
• Overvej at oprette forbindelse på LinkedIn med dem du har været til samtale hos.
• Er det ikke dig, som skal have jobbet, så efterspørg altid feedback. Lær af oplevelsen
og overvej, om der er noget, du kan gøre anderledes næste gang, du skal
til jobsamtale.

EFTERFØLGENDE SAMTALERUNDER
Er du en af dem, der er inviteret til det videre forløb, så har både du og virksomheden
mulighed for at gå mere i dybden. Du kan med fordel spørge ind til, hvad virksomheden
ønsker at få uddybet ved næste samtale, og om der er noget, du specielt
skal forberede eller medbringe. Ligesom ved første samtalerunde, er det en god ide
at finde ud af, hvilke personer der deltager i samtalen.
I forberedelsen til det videre forløb kan du reflektere over
• Skal jeg gøre noget anderledes under denne jobsamtale?
• Hvad vil jeg uddybe om mig selv, min erfaring, mine værdier og min personlighed?
Hvad fik jeg ikke sagt?
• Hvad vil jeg spørge om, som jeg ikke tidligere har fået svar på?

REFERENCER
Hvis din kommende arbejdsgiver efterspørger referencer fra tidligere jobs, så spørg
ind til, hvilken reference de ønsker; skal det være fra en chef, en kollega eller måske
en medarbejder? Vi opfordrer altid til, at du informerer din reference, inden du udleverer
kontaktdata. TESTS OG CASES
Efter første samtalerunde er det almindeligt at blive præsenteret for en eller flere
tests. Det kan for eksempel være en personlighedstest, en kognitiv test eller en
færdighedstest. Du har krav på at få en tilbagemelding på din test. Denne tilbagemelding
vil ofte være et dialogværktøj i forbindelse med en efterfølgende
jobsamtale. Du kan også blive præsenteret for en case, hvor du for eksempel
bliver bedt om at løse en problemstilling eller en konkret opgave, i forhold til den
stilling du søger.

LØNPAKKE
På et tidspunkt i forløbet vil du blive bedt om at komme med dit lønkrav. Forbered
derfor, hvad du mener, at din arbejdskraft skal koste i forbindelse med det konkrete
job. Husk, at du skal kunne argumentere for dit lønkrav – og husk altid at tænke hele
lønpakken ind, for eksempel pensionsopsparing, fri bil, forsikringer, personalegoder,
ferie osv.
Kender du nogen i virksomheden, som du kan spørge om lønniveauet, er det en
fordel.  Når samtalen afsluttes, er det vigtigt at give hånden og sige tak for behagelig samtale. Desuden er det en god idé at tage en eventuel kaffekop med ud i køkkenet og skubbe stolen ind. Det viser gode manerer og skader bestemt ikke dine chancer for at få jobbet.

Du kan vælge at sende en opfølgende mail, hvor du takker for samtalen, og derved viser din fortsat interesse ved stillingen.

Hvis du under jobinterviewet fandt ud af, at stillingen ikke levede op til dine forventninger, er det god skik at sende en mail, hvor du takker for samtalen og muligheden, men forklarer på en høflig måde, at jobbet alligevel ikke stemmer overens med dine ønsker.

Måske der dukker en anden interessant stilling op i firmaet senere hen, og her er det altså rart at have afsluttet tingene på en ordentlig måde.

Styr jobsamtalen

Du er nu klar til at imponere din potentielle arbejdsgiver – held og lykke med samtalen!

STRÅL TIL JOBSAMTALEN