Mulighederne som vikar

Hos os kan du blive lejet ud som vikar i både kortere og længerevarende perioder. Der er mange sammensætninger af vikariater, men vigtigst er, at du afgører hvornår og hvor, du har lyst til at arbejde. 

Du kan for eksempel blive tilknyttet en eller flere specifikke virksomheder, hvortil du rykker ud, når de har akut behov for din arbejdskraft. Du kan også ønske vikariater inden for et bestemt erhverv og dertil møde op, når kunder inden for disse fag har brug for assistance. 

Ved længerevarende vikariater ser man ofte, at der er tale om en Try & Hire-løsning, hvor du efter en prøveperiode på 10 til 12 uger har muligheden for at overgå til firmaet, hvis kemien er god. 

I forbindelse med kortere vikariater kan du blive sendt ud til mange forskellige arbejdspladser inden for kort tid. Det kan være, at der er et firma, som har fået en større opgave ind og har brug for ekstra hænder i en kort periode. Her kan du træde til og rykke videre til næste virksomhed, når det ekstra mandskab ikke længere er nødvendigt.

Vi ser tit, at klienter kan have brug for hjælp i forbindelse med konkrete projekter, hvor du kan arbejde for virksomheden i den periode, opgaven bliver løst. Ved projektansættelser er der oftest tale om et behov for specialister inden for et område, som organisationens ansatte ikke selv har kompetencerne til at dække. 

 

Hvorfor skal du blive vikar for Lubi-vikar ?

Fordelene ved at arbejde som vikar:

  • Få erhvervserfaring og oplevelser
  • Mulighed for at finde dit drømmejob
  • Du kan tjene en masse gode penge
  • Som vikar styrer du selv din hverdag

At arbejde som vikar kan give dig den nødvendige erhvervserfaring for at rykke videre til næste step, hvad end det er i forhold til nyt studie eller ny fast arbejdsplads. Desuden kan du som vikar teste forskellige brancher og stillinger af, hvis du er i tvivl om, hvilken retning du vil gå i.

Der er mange forskellige måder at arbejde som vikar på, hvor nogle tager ekstra arbejde ved siden af deres faste stilling for at få lidt mere overskud i økonomien. En del unge på sabbatår bruger vikariaterne til at spare op til deres nye studiebolig, rejse eller lignende større udgifter. 

Hvis du leder efter en fast stilling, kan et vikarjob være vejen frem. Via vores Try & Hire-forløb kan du, som nævnt tidligere, få muligheden for at indgå som fast del af en virksomhed. Efter prøveperioden vurderer du og din potentielle arbejdsgiver, om der er grundlag for et fremtidigt samarbejde. 

Uanset dit motiv til at blive vikar gør fleksibiliteten i jobbet det muligt for dig selv at styre din hverdag. Du vælger hvilke områder, du ønsker at arbejde inden for, og du bestemmer hvor mange timer, du vil have. 

 

Pension

Såfremt du er berettiget til en arbejdsgiverbetalt pensionsordning indbetaler vi til denne.

Sygdom

Hvis du er syg, skal det hurtigst muligt meldes til Lubi-vikar og senest 1 time før, du skulle være mødt ved virksomheden. 60 21 41 86

Betaling under sygdom varierer alt efter reglerne ved det enkelte vikariat. Rettidig anmeldelse kan være en betingelse for at få udbetalt eventuelle sygedagpenge eller løn under sygdom.

Ferie

Du har ret til ferie med feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven. Reglerne vedrørende eventuelle søgnehelligdagsbetaling, feriefridage, overarbejde og særlig opsparing afhænger af det enkelte vikariat.

 

Hvornår får jeg løn?

LUBI-Vikar udbetaler løn den sidste hverdag i måneden, Det er vigtigt, at du sender din timeseddel til os senest hver mandag kl. 12.00. Vi kan ikke garantere rettidig lønudbetaling for timesedler modtaget senere end mandag.

Jeg har ikke fået løn – hvorfor?

Inden du ringer til os, beder vi dig undersøge, om du har afleveret din timeseddel rettidigt og om du har udfyldt og sendt dit skema med bank- og skatteoplysninger. 

LUBI-Vikar udbetaler altid løn til din bankkonto. Skulle der være fejl eller mangler, beder vi dig ringe til os på 44 40 89 94 (hverdage fra kl. 9-15). 

Er der skiftende lønninger som vikar?

Lønnen afhænger af, hvilken virksomhed du arbejder for og hvilken aftale der er indgået. Timelønnen kan derfor variere fra vikariat til vikariat.

Henter LUBI-Vikar selv mit skattekort?

LUBI-Vikar henter automatisk dit skattekort fra SKAT. Derfor er det vigtigt, at du krydser den rigtige rubrik af på det udlevererede skema ’bank- og skatte oplysninger’. Skulle der være fejl eller mangler, beder vi dig ringe til os på 44 40 89 94 (hverdage fra kl. 9-15).

Hvornår modtager jeg godtgørelse for G-dage?

Det gør du, når du har afleveret dokumentation fra din A-kasse til os på at du er berettiget til G-dage.

Hvornår modtager jeg fritvalgskonto-udbetaling?

Fritvalgskonto udbetales normalt i juli og december. Hvis du har andre ønsker, beder vi dig kontakte os på 44 40 89 94 (hverdage fra kl. 9-15).

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge?

LUBI-Vikar indbetaler dine feriepenge til Feriekonto. Du skal selv kontakte Feriekonto på feriekonto.dk for udbetaling af dine feriepenge. Se ledige stillinger her.

© LUBI-Vikar. All Rights Reserved

Info

kontakt@lubi-vikar.dk
Tlf: 44 40 89 94
CVR 40064338